Grusförsäljning

Behöver du hjälp med transport?

I vår maskinpark finns till exempel specialbilar med våg och möjlighet att växla mellan bil och släp för att underlätta vid transporter.

Grusförsäljning

I vårt sortiment finns även alla sorters bergkross, grusmaterial och makadam i en mängd olika fraktioner som passar för till exempel byggnation av vägar och husgrunder.

Intresserad av att köpa grus?

Välkommen att kontakta oss för mer
info ang vårt grusmaterial.

Kontaktperson:

Lennart Axelsson
Mobil: 070-380 58 66